GrowingStories arbetar med både företag och privatperson.

Växa genom din historia – till privatpersoner:
* Från överlevare till överflöd
* Att vara autentisk – tankar, känslor, intuition & kommunikation
* Integrera din historia i din praktiska vardag
* Följa din intuition i moderskapet

Vi erbjuder till författare, egenutgivare & förlag:
* E-boksproduktion
* Layout för inlaga & omslag
* Bollplank i författarskapet

Starthjälp till företagare:
Administrativa tjänster

  • Kund-mottagning/tjänst/service via mail, telefon, bokningar/försäljning, kund/leverantörskontakt samt lagerhantering.
  • Kalender/registerhantering, arkivering, protokoll-/diarieföring, mallar, kontrakt.
  • Research & utbildning.
  • Årshjul, planering & uppstrukturering/effektivisering av verksamhet. (Även utbildning till dig om du vill kunna sköta allting själv)

Ekonomiska tjänster

  • Löpande bokföring, fakturering, budgetering, inköp, betalning, ekonomiska rapporter, underlag, statistik och lättare avtal.

Marknadsföring/Skribent

  • Uppdatera sociala kanaler, SWOT-analyser, annonsering, marknadsplaner, kampanjer, nyhetsbrev, utskick, mäss förberedelser, broschyrer & webb/tryckmaterial.
  • Redaktionellt arbete, bloggartiklar, text-bearbetning, korrekturläsning, översättning hemsida/text-material.

Personaladministration

  • Rekrytering, personalutbildning-utveckling, schemaläggning, logistik, lättare löneadministration och lagstiftning.